1) ALLMÄNT 

 1. Om inte annat är överenskommet skriftligt av en huvudman hos The Neon Company (del av LED visuals B.V.) ”företaget” ska villkoren tillämpa alla kontrakt träda i kraft av företaget med undantag för alla andra villkor.
 2. ”Kunden”, betyder personen, firman eller företaget som beställer produkter och/eller servicen.

2) INFORMATION OM FÖRETAGET

 1. Företaget, The Neon Company, är registrerat i Nederländerna under företagsnummer 68026331, registrerat Spadesteek 12, 4131 MB Vianen, Nederländerna
 2. Företagets handelsadress är Spadesteek 12, 4131 MB Vianen, Utrecht in Nederländerna.
 3. Företaget kan bli kontaktat skriftligt till sin handelsadress, via telefon på +31 (0) 347 345032, eller via e-mail på ’info@theneoncompany.shop.

3) SPECIFIKATIONER

a) Illustrationer och data i kataloger, broschyrer, prislistor och annonser är bara en indikation på den typen av varor som erbjuds och inga priser eller andra uppgifter i dessa ska utgöra ett erbjudande av företaget.

 1. Färger som är printade på material som är tillhandahållna av företaget, eller på företagets hemsida är visade som en riktlinje för illustrativt syfte endast, och det är ingen exakt representation av den slutliga färgen på någon produkt som beställt av kunden.
 2. Företaget strävar efter att vara så precis som möjligt men storlekar, vikter, kapacitet, dimensioner och mått indikerat på utskrivet material försett av företaget eller på företagets hemsida kan variera.
 3. Kunden garanterar att den inte förlitar sig på färdighet eller omdöme av företaget i valet av varorna eller om de är lämpliga för särskilt ändamål.

4) KONFIDENTIALITET

Alla företagets specifikationer, planer, ritningar, kunnande och annan förtrolig information oavsett om det är teknisk eller kommersiell natur vilket kan skickas till eller komma in till ägo av kunden ska inte användas av kunden för något annat än syftet av kontraktet och ska inte avslöjas till någon annan person, firma eller företag oavsett vad. Alla specifikationer, planeringar, ritningar, dokument, beskrivningar och annan information från företaget ska förbli företagets ägodel tillsammans med upphovsrätten därtill.

5) PRISER

a) Alla noterade priser är åberopade endast i 30 dagar från offertdatumet eller det datum som företaget drar tillbaka om det tidigare.

 1. Företaget kan ändra sina priser från över tid utan meddelande.

6) LEVERANS

 1. Priser som skrivs ut av företaget är inklusive leveranskostnader, men exklusive import och tullplikter för varje land.
 2. Företager levererar världen över.
 3. Ett beräknat leveransdatum kommer att förses av företaget beroende på ordern som placeras.
 4. Leveransdatum som ges av företaget är så exakta som möjligt men är inte garanterade och företaget ska inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada som på något sätt uppstår som ett resultat av någon försening. Tid för leverans eller framförande är inte av väsen.
 5. Förlust eller skada av vara i leverans eller annan brist måste noteras till företaget inom 48 timmar av fysisk leverans av varorna till kunden eller tredje part nämnd av kunden för den anledningen.
 6. Företagets ansvar i respekt av borttappad vara eller skadad vara i leverans är begränsad att reparera eller omdömet att ersättas förutsatt att kunden returnerar varan till företagets adress inom 30 dagar efter förlust eller att skadan har uppmärksammats.
 7. Om varan misslyckas att levereras, måste kunden notera detta till företaget inom 48 timmar efter förväntat leveranstiden som tillhandahållits av företaget i orderbekräftelsen.
 8. Om varor samlas in av eller på uppdrag av kunden utgör detta leverans till kunden.

7) BETALNINGSVILLKOR

a) För kunder utan konto, måste ordrar betalas uppriktigt före produktionen, om inte andra betalningsvillkor koms överens med företaget.

 1. Om inte annat är överenskommet av företaget skriftligt när en order placeras, måste betalning ske via PayPal, iDeal, banköverföring, debit eller kreditkort, eller av BACS transfer till ett konto som hålls av företaget för att bli noterat av kunden.
 2. För återförsäljarkonton förfaller hela betalningen 30 dagar från fakturadatum och tid för betalning är avgörande.
 3. I händelse av utebliven betalning vid förfall ska Kunden, om det krävs av företaget och utan att det påverkar någon annan rättighet eller åtgärd för företaget, betala en avgift på 2% av ordervärdet för det utestående saldot.

8) FORMATION AV KONTRAKT

a) Kunden ska göra en beställning på att varor ska levereras av företaget via telefon eller e-post eller genom att använda sidan ”Köp vårt neonbeställningsformulär” på företagets hemsida. Vid mottagandet av en beställning kommer företaget att kontakta kunden för att diskutera kundens exakta krav, beräknade leveransdatum och bekräftelse av tillämpliga leveransavgifter och eventuell mervärdesskatt innan något avtal ingås. Företaget skickar sedan kunden ett beställningsbekräftelseformulär via e-post som bekräftar varorna som är föremål för beställningen. det pris som ska betalas inklusive leveranskostnader och tillämplig mervärdesskatt; och ett beräknat leveransdatum.

 1. Beställningen ska anses ha gjorts, och avtalet mellan företaget och kunden ska bildas, efter att företaget mottagit ett beställningsbekräftelseformulär undertecknat av kunden.

9) EGENDOM

a) Alla varor förblir företagets egendom tills de är fullt betalade.

 1. I händelse av att Kunden är föremål för insolvensförfaranden (inklusive för dessa villkor, administration, likvidation, konkurs eller ett företag eller en personlig frivillig överenskommelse, ska kundens rätt till innehav av varorna upphöra omedelbart och kunden har ingen rätt att behålla något av företagets varor och företaget kan säga upp kontraktet omedelbart.
 2. Förutom i händelse av obestridd kredit eller betalning som företaget betalar till Kunden, ska Kunden betala alla belopp som ska betalas till företaget i sin helhet utan något avdrag eller innehav annat än vad som krävs enligt lag och Kunden har inte rätt att kvitta eller motkrava mot företaget för att motivera innehav av betalning av sådant helt eller delvis.

10) ANNULLERING – AFFÄRSKUNDER

a) Företager reserverar rättigheterna att vägra annullering av ordrar placerade av Kunden och kommer att vägra att acceptera några varor returnerade till företaget utan förhandstillstånd.

 1. När det gäller varor som returneras till företaget med dess tillstånd eller annullering av en beställning som accepteras efter företagets eget gottfinnande ska kunden vara ansvarig för den ursprungliga transportkostnaden till kundens lokaler, kostnaden för borttagning av varorna och returtransporterna samt värdet på allt material som används eller arbete utfört av företaget före datumet för avbokningen.
 2. Annullering av order kommer bara gå igenom när det är godkänt av företag i text.

11) ANNULLERING – KONSUMENT KUNDER

 1. Specialgjorda produkter kan inte bli annullerade av Kunden, bara när det är godkänt av företaget.
 2. Om inte varorna från företaget är felaktiga eller inte som de beskrivits, ska kunden vara skyldig för kostnaden av returen av varor till företaget i bra och säljbart skick. På grund av det sköra materialet av varor, måste varorna returneras i dess originalförpackning, eller förpackning som är i passande kvalité och som är godkända av Företaget när varorna returneras till företaget av kunden.
 3. Varor som returneras till företaget av kunden enligt denna klausul ska förbli på kundens risk tills företaget bekräftar mottagandet av de returnerade varorna, i gott och säljbart skick. På grund av varornas ömtåliga material rekommenderar företaget att varor som kunden returnerar till företaget ska vara försäkrade för hela varans inköpspris på kundens bekostnad.
 4. Paragraf 11a. till 11 g. gäller inte för varor som har gjorts enligt kundens specifikation eller har anpassats för kunden. När det gäller sådana varor har kunden ingen rätt att säga upp avtal som ingåtts med företaget.

12) ANSVARSGRÄNS

a) När varor levereras i förpackningar kan företaget inte ta något ansvar för skada på varorna eller skada på personer om förpackningen har öppnats eller försökt öppnas.

 1. Om företaget har rekommenderat att en produkt installeras av en erfaren installatör av neonskyltar kan företaget inte ta något ansvar för skada, förlust, kostnad, kostnad eller skada orsakad av installationen på annat sätt än i enlighet med företagets rekommendation.
 2. Utan att det påverkar villkoren 5 (c) ovanför företagets maximala ansvar för avtalsbrott ska felaktig framställning, felaktighet eller annan krånglig handling eller underlåtenhet inklusive försummelse som uppstår enligt eller i samband med avtalet så långt det är tillåtet enligt lag begränsas till priset betalas till företaget enligt avtalet.
 3. Företaget är inte ansvarigt för någon förlust av vinst och / eller förlust av affärer och / eller utarmning av goodwill och / eller följdförlust som någon person har lidit och / eller kostnader eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med något avtal med Företag.

13) GARANTI

Alla varor som levereras av företaget levereras med en begränsad garanti på 12 månader. Villkoren för denna garanti finns på sidorna 6 till 7 i handboken som medföljer de varor som levereras till kunden. Villkoren för den nämnda garantin ska gälla av villkoren i detta avtal.